POLITYKA PRYWATNOŚCI FANPAGE FACEBOOK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Za prowadzenie fanpage Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku odpowiedzialność ponosi Administrator Danych.

Administratorem Danych Osobowych użytkowników fanpage'a jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, ul. Leśna 24, 87-800 Włocławek (e-mail: , tel. (54) 413 46 66).

W ramach tej działalności Administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników Facebooka. Zapewniamy, że działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, zaznaczany także, że polityka naszego fanpage’a może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

 1. Działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które zostały zawarte w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook.
 2. Informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook Inc.,
 3. Administrujemy danymi użytkowników tylko i wyłącznie na potrzeby informowania i promocji wydarzeń realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku a także w celu komunikacji  z użytkownikami  w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych,
 4. Aktywność użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a, nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem społecznościowym Facebook.
 5. Administrator nie ma wpływu ani kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych,    w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących użytkownikom fanpage’a praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją         u odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601                      California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, https://www.facebook.com/about/privacy/update .

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja kierowana  jest w szczególności dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub też opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u i jest spełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, ul. Leśna 24,                87-800 Włocławek (e-mail: , tel. (54) 413 46 66).

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: , telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87- 800 Włocławek

III. Cele i podstawy przetwarzania

Poprzez funkcjonowanie Naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator użytkownika serwisu społecznościowego Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko) oraz inne dane identyfikacyjne, które nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości,
 • zdjęcie profilowe, dzięki któremu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek użytkownika oraz inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek, a wynikają z relacji fanpage – użytkownik: umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest ze strony użytkownika dobrowolne;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkowników na własnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook,
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger, jeśli została wykorzystana do komunikacji z nami ( (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu społecznościowego Facebook oraz gromadzone dzięki plikom śledzącym aktywność użytkowników serwisu.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie/wiadomość.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami/ produktami - chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Państwu komunikatu, którym jesteście / możecie być zainteresowani.
 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów lub do czasu skutecznego złożenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez Facebook Inc. takie jak historia wpisów, historia aktywności w serwisie i aplikacjach z nim powiązanych podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu społecznościowego Facebook.

W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych użytkowników poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook deklaruje wykorzystywanie typowych klauzul – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdy użytkownik, na zasadach określonych przepisami RODO, posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii (jeśli będzie istniała taka możliwość),
 2. sprostowania swoich danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do usunięci swoich danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

Aby  skorzystać  z  wyżej  wymienionych  praw,  osoba, której  dane  dotyczą,  powinna skontaktować  się,  wykorzystując  podane  dane  kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy pod informacjami publikowanymi przez administratora.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe użytkowników fanpage’a nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Polityka prywatności

Utworzono: marzec 2021r.

Przez: <JK>