Szkoła Podstawowa Nr 17

klasa VI, VII

 

Gimnazjum w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5

klasa II, III

z przysposobieniem do zawodu stolarz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5

klasa I, II

                                                      kierunek: stolarz, ślusarz i piekarz

                                     

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5

klasa II  

kierunek: stolarz, ślusarz i piekarz

 

WARSZTATY SZKOLNE

Z dniem 30 czerwca 2010 r. Warsztaty Szkolne przestały być gospodarstwem pomocniczym. Warsztaty zostały włączone w struktury Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku jako jego integralna część. 

Uczniowie nadal mają zajęcia z praktycznej nauki zawodu, utrzymana została także działalność usługowa warsztatów.

Polityka prywatności

Utworzona w lutym 2016

Przez: <JK>