Informacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku

dotycząca projektu "Trampolina"

 

- Instytucja zarządzająca - Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

-Podmiot realizujący projekt /partner wiodący/ - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

- Partnerzy projektu:

 - Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus",

- Gmina Miasto Włocławek - MOW Włocławek,

- Powiat Mogileński -MOW Strzelno, MOW Bielice, MOS Szarzawy,

- Powiat Nakielski - MOW Samostrzel,

 

- Działanie  - Włączenie społeczne,

 

- Poddziałanie - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczymlub poprawczym

 

Termin realizacji - lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018

 

Wartość ogólne projektu 8373370 PLN

 

Liczba wychowanków objętych pomocą 20 w roku 2016/2017 + 20 w 2017/2018

 

Formy pomocy realizowane w MOW Włocławek:

 

  1. Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe - renowacja mebli - 2 grupy cukiernictwo - 2 grupy
  1. Doradztwo zawodowe - dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczestników projektu zarówno indywidualne jak i grupowe
  1. Zajęcia terapeutyczne - Trening zastępowania agresji, arteterapia, eeg-biofeedback
  2. Zajęcia profilaktyczne - teatr, zespół muzyczny, tenis stołowy, piłka nożna,
  3. Zajęcia o charakterze wolontariackim, - aktywność na rzecz środowiska lokalnego
  4. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu - wycieczki do teatru, kina, filharmonii

 

 

Utworzona w lutym 2016

Przez: <JK>