XXXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych

dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

odbędą się w dniu 16. 05. 2017 r.

 

CELE I ZADANIA

 • Popularyzacja biegów przełajowych wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków
 • Wyłonienie najbardziej uzdolnionej młodzieży celem dalszego szkolenia w sekcjach i klubach sportowych.
 • Wyłonienie Mistrza Polski w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

TERMIN I MIEJSCE

Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Sztafetowych Biegach Przełajowych odbędą się nad Jeziorem Czarnym we Włocławku w dniu 16. 05. 2017 r.  o godz. 1200.

III. ORGANIZATOR

Organizatorem Mistrzostw jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  we Włocławku.

IV. UCZESTNICTWO I WYMAGANE DOKUMENTY

 • Do udziału w biegu zaproszono wszystkie młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 • Bieg odbędzie się na dystansie 4 x 1300 m:
  • przekazanie pałeczek,
  • strefa zmian około 15 m.
 • W biegu prawo udziału mają wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych posiadający legitymacje szkolne oraz aktualne badania lekarskie. Lista zawodników winna podpisana być przez Dyrektora Ośrodka i opiekuna.
 • Drużyna składa się z 4 zawodników.
 • Gospodarz może wystawić dwie reprezentacje.

V. KOSZTY UCZESTNICTWA

 • Koszty organizacyjne biegu ponosi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku oraz sponsorzy.
 • Koszty przejazdu, wyżywienia oraz noclegu pokrywają Ośrodki uczestniczące w zawodach.
 • Organizator zapewnia uczestnikom odpłatne wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia  - do dnia 27. 04. 2017 r.
 • Organizator nie zapewnia noclegu uczestnikom Mistrzostw na terenie placówki.

VI. NAGRODY

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy (w ramach zgromadzonych funduszy).

VII. ZGŁOSZENIA

Prosimy o pisemne potwierdzenie do dnia 27. 04. 2017 r.  przyjazdu na zawody przesyłając na adres mailowy placówki bądź faxem 54 413-46-66 - Kartę zgłoszenia drużyny oraz Kartę zamówionych posiłków - warunek wzięcia udziału w zawodach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawodników obowiązuje strój sportowy jednolity dla drużyny.
 • Ilość drużyn uczestniczących w zawodach jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

 

WIOSNA PRZYSZŁA?

Utworzona w lutym 2016

Przez: <JK>